Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Minna Ahjoniemi

Yhteystiedot

Minna Ahjoniemi
Tilankuja 4 A 29
01800 Klaukkala

Rekisterin nimi

Minnan Sylissä Oy asiakasrekisteri

Rekisterin peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja yhteydenpitoa varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja lakisääteiset velvollisuudet.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn antamat tiedot: nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti tai mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot

Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä.Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain asiaankuuluvilla tahoilla on pääsy rekisteritietoihin. Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Minnan Sylissä Oy määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee potilasasiakirjoille säilytysaikoja, joita noudatetaan.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.